*Alla elever ska ha kul *

*utvecklas i sin egen takt *

*och lära sej samspel *


    För att detta ska fungera är det viktigt att:
 • Lärare, elever och målsmän delar ansvaret för att resultatet ska bli så bra och så roligt som möjligt.

 

 • Läraren ska: komma i tid, ha en planering för varje lektion, ge feedback till elev och målsman via mail,
 • Vara uppmärksam på elevens lärostil och anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar.
  • Eleven ska: komma i tid, ha ordning på noter och instrument, ha en positiv inställning under lektionstiden, komma  förberedd till lektion och när möjlighet ges delta på konserterna.

   

  • Målsman ska: informera läraren om ev. inlärningssvårigheter, ansvara för att frånvaro anmäls via e-mail eller mobilsvar, stödja eleven genom att hjälpa till att ha ordning på noter,instrument och övningsplats, ge feedback till läraren via e-mail eller telefon och i möjligaste mån hjälpa till vid konserter och läger.

   


  • Musikutövande påverkar det centrala nervsystemet genom att träna upp nervbanor som ligger och "väntar" i hjärnan. Om dessa inte tränas i tidig ålder tillbakabildas de!

  • I musikundervisningen arbetar vi med grovmotorisk koordination av händer och fötter, med finmotorisk träning av händernas muskulatur och nervbanor samt utveckling och kontroll av röstens muskulatur i hals och stämband. Vi tränar samspel mellan lyssnande och läsning och förmågan att anpassa sej muskulärt till en given tidspuls.

  • Musicerandet har ett enormt inflytande på det sociala livet och utvecklingen av den egna personligheten. Det stimulerar förmågan att inom sig förstå begrepp som avstånd, tid och rum, tolkning av symboler och vid ensemblespel till att finna sin plats i gruppen 

   

   

  Värdegrunden är vårt viktigaste verktyg och det är en förutsättning att vi alla arbetar enligt den för att vi ska kunna hålla vår höga kvalité.